In co-creatie met het strategisch kernteam van Cordaan, hebben we gewerkt aan een strategische koers voor de komende 10 jaar. Met een visuele campagne activeren we medewerkers om mee te denken over wat die strategie voor hen betekent. Concrete middelen en tools geven medewerkers de kans om mee te denken en zelf het verhaal te verspreiden in de organisatie. 
Op deze pagina laat ik vooral elementen zien waar ik aan bij heb gedragen.
Jaar: 2017-2023
Mijn rol: concepting, ontwikkeling beeldmerk en illustratiestijl, co-faciliteren van workshops, art direction

Vaak wordt er bij een organisatie hard gewerkt aan een meerjarenstrategie, maar is het resultaat daarvan naar de medewerkers toe droog. En dan is het moeilijk mensen enthousiast te maken en mee te krijgen. Een concept draagt bij aan het overdragen van je strategie en Cordaan wilde specifiek ruimte laten voor mensen om ook zelf invulling hieraan te geven.
Cordaan is een kleurrijke organisatie dat is een van hun belangrijkste kernwaarden. We stelden meerdere concepten voor waarbij 'Samen kleuren we de toekomst' uiteindelijk won.

Rondom dit concept ontwikkelden we meerdere ideeën om medewerkers te betrekken. Waaronder ook een website met de kaart van Amsterdam en omstreken om daar verschillende activiteiten en routes op te plotten binnen de verschillende thema's. Dit was voornamelijk bedoeld als centraal punt waar alle activiteiten rondom de nieuwe strategie terug te vinden zouden zijn.
We ontwikkelden canvassen voor managers om hun teams mee te nemen in de visie en hen hierover mee te laten denken.
Daarnaast maakten we inhoudelijke infographics en een animatie die de medewerkers meeneemt in de strategie en de stappen daar naartoe.
De stijl
De illustratiestijl ontwikkelde ik al rond 2017 en wordt breed gebruikt door Cordaan, zowel intern als extern. Zo ontwikkelden we een aantal jaren dit (inmiddels vrij gedateerde) jaarbeeld. Het team van illustratoren en animatoren bij Clarify heeft inmiddels heel wat animaties, illustraties, infographics en posters ontwikkeld en als we een bezoekje brengen aan Cordaan komen we altijd ergens aan de muur wel werk tegen. Omtrent de stijl ben ik de laatste jaren vooral art director.
Back to Top